Overslaan en naar de inhoud gaan
Un patient dort paisiblement avec sa cpap.

CPAP behandeling

Meer informatie over therapie

Patiënten met obstructief slaapapneusyndroom kunnen worden behandeld met CPAP-therapie.

CPAP-therapie & apparaat

CPAP is de Engelse afkorting van Continuous Positive Airway Pressure, of continue positieve luchtwegdruk. 

Het CPAP-apparaat is een soort turbine die een luchtstroom creëert die via een masker in de neus en de keel wordt geblazen. Daardoor wordt de blokkering of de obstructie van de luchtweg opgeheven, en kan de ademhaling opnieuw normaal verlopen.

De druk van uw CPAP-apparaat wordt bepaald door uw arts en ingesteld door een verpleegkundige. 

Maskers

De lucht wordt in uw neus geblazen via een masker dat zich perfect moet aanpassen aan de vorm van uw gezicht. Als het masker lekt, wordt de behandeling immers minder efficiënt.

Er bestaan verschillende types van maskers: 

  • Het neusmasker (dat alleen de neus bedekt)
  • Het volledige masker (dat zowel de neus als de mond bedekt)
  • Het neus-doppen systeem (dat vrij klein is en de lucht via de neusvleugels laat binnenstromen)

Onze verpleegkundigen kunnen u helpen om het masker perfect aan te passen.