Overslaan en naar de inhoud gaan
Couple profitant du temps à l'extérieur, homme sous oxygénothérapie.

Zuurstoftherapie

Meer weten over de therapie

Chronische ademhalingsinsufficiëntie is de oorzaak van een zuurstoftekort in het bloed. Dit zuurstoftekort in het bloed verklaart de vermoeidheid en kortademigheid die de patiënt kan ervaren bij een fysieke inspanning. Zuurstoftherapie is een van de behandelingen om aan deze ademhalingsinsufficiëntie te verhelpen.

Wat is zuurstoftherapie?

Zuurstoftherapie wordt voorgeschreven door een arts. De patiënt krijgt zuurstof toegediend in hoge concentraties, met het doel om het zuurstoftekort in het bloed (hypoxaemie) te voorkomen of te behandelen. Deze therapie is vooral geïndiceerd bij chronische ademhalingsinsufficiëntie.

Met zuurstoftherapie thuis kunt u uw behandeling bij u thuis volgen en dus maximaal comfort genieten. VitalAire verleent deze service al meer dan 30 jaar bij patiënten over de hele wereld.

Uw arts kan u naargelang de behoefte (duur van de zuurstoftherapie, ambulant of niet, noodzakelijk debiet, gewone activiteit, ...) verschillende soorten zuurstofbronnen voorschrijven. De zuurstofbron, het zuurstofdebiet en het vereiste aantal uren van toediening worden genoteerd op het voorschrift. 

Als u het voorschrift van uw arts strikt volgt en de zuurstof correct gebruikt, vermindert het risico van dyspneu (moeilijk inademen en/of uitademen). Dit zal zowel uw lichamelijk als uw psychologisch welzijn aanzienlijk verbeteren.

De verschillende zuurstofbronnen

Voor deze behandeling zijn er verschillende zuurstofbronnen voorhanden. De arts zal u de zuurstofbron voorstellen die het best voor u geschikt is.

Zuurstoftherapie bij u thuis: 

Uw arts kan voor uw behandeling thuis, afhankelijk van uw toestand, kiezen uit verschillende zuurstofbronnen. De vaste zuurstofconcentrator is in de meeste gevallen de basis van uw behandeling. Deze kan aangevuld worden met draagbare systemen die uw mobiliteit kunnen ondersteunen. De zuurstofconcentrator is een elektrisch apparaat dat de zuurstof uit de omgevingslucht puurt. Deze zuurstof wordt u via een neusbrilletje of masker toegediend.

Ambulante zuurstoftherapie:

Voor patiënten die overdag in mindere of meerdere mate fysiek actief zijn of voor mensen die zuurstof nodig hebben tijdens fysieke inspanningen, bestaan de volgende zuurstofbronnen:

  • Draagbare zuurstofconcentrator: net als de vaste zuurstofconcentrator recupereert hij de omgevingslucht en filter hij deze om het zuurstofgehalte te verhogen. Met dit verschil: dit apparaat functioneert op een batterij die u vooraf moet opladen.
  • Draagbare recipiënt met vloeibare zuurstof: een draagbaar recipiënt kan worden gevuld vanaf een vast reservoir met vloeibare zuurstof. 
  • ​​Gasvormige zuurstof in zuursftofflessen.

VitalAire begeleidt de patiënten tijdens de hele duur van hun behandeling. De patiënt en zijn omgeving worden bij de installatie van het materieel bij de patiënt thuis opgeleid tot het goede gebruik en het onderhoud van het apparaat dat hen wordt toevertrouwd. Ze krijgen ook informatie over de hygiëne -en veiligheidsmaatregelen die ze moeten volgen. Regelmatig gaan wij bij de patiënten langs om na te gaan of ze hun behandeling stipt volgen.

Meer informatie vindt u op de website van het RIZIV:

Meer weten

Zuurstoftherapie in alle veiligheid

Het gebruik van zuurstof is niet zonder risico. Veiligheid is een basis missie van ons bedrijf.

Lees meer